​Reference: Erhverv

Udvalg af PN Tømrer og Byggefirmas projekter indenfor erhvervsbyggeri​

RHO 10 - Søften​

Bygherre

Høgh & Rousing

Entrepriseform

Hovedentreprisen​

Arkitekt

Regnbuen Arkitekter​

Ingeniør

LB Consult​

​Tilbygning til eksisterende domicilbygning bestående af en kontor og administrationsbygning samt opførelse af en lagerbygning med tilhørende værkfører kontor.

Kontor og administrationsbygningen opført i 2 etager, bygningen er med stålspær som den bærende konstruktion, materieler er valgt i gode og vedligeholdelsesvenlige materialer, hvor der endvidere er lagt vægt på en lys og venlig indretning med gode akustiske forhold som sikrer medarbejderne gode forhold.

Lagerbygningen er udført med stålspær som den bærende konstruktion, isoleret tagkonstruktion opbygget med tagpap med fald samt udført med komfort og røgventilation. Lofter er udført som akustikregulerende ståltrapezplader. Ydervægge er udført som en isoleret let opbygning beklædt med stålplader udvendig samt træbeton/krydsfiner indvendigt.

Endvidere blev der ifb. med byggeriet etableret manøvre og parkeringsarealer i belægningssten.

PN Tømrer & Byggefirma udførte al tømrer-/snedkerarbejde i egenproduktion.

DSB Ejendomme

Bygherre

DSB​

Entrepriseform

Hovedentreprise

Arkitekt

Public Arkitekter

Ingeniør

​Cowi

Bygningen er i 2 etager. En flot bygning opført i gode materialer med en

helt speciel beliggenhed, midt imellem et utal af jernbane spor. 

Administrations og velfærdsbygningen indeholder rum som: kontorer, briefingrum, opholdsrum, kantine, omklædning og badefaciliteter, lagerområde mv.

Opgaven omfattede nedrivning af eksisterende velfærdsbygning, oprensning af forurenet jord samt etablering af udenomsarealer med asfaltbelægninger, skure mv.

Opgaven krævede stor logistik, da byggeriet er opført imellem jernbanesporene

ud for Århus Banegård, i det der kaldes for P-risten. Især nedbrydning af eksisterende bygning samt udførelse af spunsning, jordarbejde, pælefundering og elementmontage skulle planlægges meget nøje ud fra tograngeringer og hvornår adgangsvejene var frie.

Samtidig blev jernbanesikkerheden og jernbanedriften vægtet meget højt da sporene var i brug i hele byggeperioden.

​​

Nordisk Plast

Bygherre

Byg Invest A/S

Entrepriseform

​Totalentreprise

Arkitekt

​Smærup & Wesmann A/S

Ingeniør

Vognsen A/S

​Opgaven omfattede etablering af 3 stk. nye lager- og opskæringshaller

på hver ca. 2000 m samt en administrationsbygning på 500 m2 i 2 etager. Der er lagt stor vægt på lys og venlig indretning samt materialer som sikrer medarbejderne gode forhold.

Hallerne er udført med stålspær som den bærende konstruktion, isoleret tagkonstruktion opbygget med tagpap med fald. Lofter er udført som akustik regulerende ståltrapezplader. I taget er placeret ovenlys for røg- og komfort ventilation.

Ydervægge er udført som velisolerede lette konstruktioner afsluttet udvendigt med pladebeklædning og indvendigt med plade- og akustikregulerendebeklædning. 

I facader er der for lysindfald udført store vindues arealer i træ/alu.

Vægge mellem hallerne er opbygget af beton med brandskydeporte.

Gulve er udført som fugefri asfalt gulve.

Finlandsgade 33 og Katrinevjergvej 93A-93B, Århus

Bygherre

Forsikringfondens Ejendomsselskab

Entrepriseform

Hovedentreprisen

Arkitekt

Aart

Ingeniør

Niras

​Facadeforskønnelse og energirenovering på eksisterende kontor og udlejningsejendom omhandlende udvendig facade-, tag og vindues renovering/udskiftning. Ejendommen består af 3 bygninger, der er sammenbygget med hinanden og delvist sammenbygget med nabo ejendomme

Bygning 1 i to etager:

Bygning fra 1986 der er udført i betonsandwich elementer og vandret varmtagskonstruktion på betonelement dæk

Efterisolering af facader samt ny facadebeklædning i plademateriale

Udskiftning af nye vindues og dørpartier til energivinduer i træ/alu og glas/alu

Efterisolering af tag samt etablering af ny tagdækning af tagpap

Etablering af nyt vindfangs parti

Bygning 2 i en etage:

Ældre bygning med vægge og tag udført af lette trækassetter.

Efterisolering af facader samt ny facadebeklædning i plademateriale

Udskiftning af nye vindues og dørpartier til energivinduer i træ/alu og glas/alu

Etablering af ny tagdækning af tagpap, Etablering af nyt vindfangs parti.

Bygning 3 i halvanden etage:

Ældre bygning der er udført i betonsandwich elementer og tag med ensidig taghældning med tagpap opbygget på let konstruktion.

Efterisolering af facader samt ny facadebeklædning i plademateriale

Udskiftning af nye vindues og dørpartier til energivinduer i træ/alu og glas/alu

Efterisolering af tag samt etablering af ny tagdækning af tagpap

Udskiftning af ovenlysvinduer

Etablering af 2 nye vindfangspartier

DSB værksted - Augustenborggade

Bygherre

DSB

Entrepriseform

​Råhus entreprise

Arkitekt

​Stig Kjær Byggerådgivning ApS

Ingeniør

LB-Consult

​Udvidelsen udføres som en fortsættelse af nuværende byggesystem. Hallen udføres med stålspær, forberedt til traverskran, som den bærende konstruktion. Ydervægge består af betonelementer i den nederste del af væggen, øvrig del af ydervægge udføres som en isoleret let konstruktion beklædt med stålplader udvendigt og indvendigt med cementspånplader samt akustikregulerende beklædning.

Tagkonstruktion udføres som en let isoleret konstruktion, udvendigt monteres stålplader med antikondens behandling og indvendigt monteres akustikregulerende træbetonbeklædning. I taget monteres der røg- og komfort ventilation.

Terrændæk udføres i beton med insitustøbt eftersynsgrav for togsæt op til 84 meter.

I forbindelse med udvidelsen af togværkstedet udføres der en oprensning af grundstykket da jorden er lettere/svært forurenet.​

TDC Randers​

Renovering og ombygning af TDC butik.​

Bygherre

TDC

Entrepriseform

Storentreprise

Djurslands Landboforening​

Opførelse af ny kontor og velkomstbygning​

Bygherre

Djurslands Landboforening

Entrepriseform

Storentreprise

Arkitekt

Arkikon

Ingeniør

Arkikon

Lamipro​

Produktionshaller​

Bygherre

Lamipro

Entrepriseform

Hovedentreprise

Arkitekt

Byggeri og Teknik

Ingeniør

Byggeri og Teknik

PN Tømrer & Byggefirma

Opførelse af nyt kontor og værkstedsbygning​

Bygherre

C.M.M. Ejendomme ApS

Entrepriseform

Totalentreprise

Arkitekt

Caspersen & Krogh

Ingeniør

Vognsen A/S

Stadfeldtsvej​

Ombygning af butik til mandskabsbygning samt opførelse af ny miljøstation​

Bygherre

Møllevænget & Storgården

Entrepriseform

Fagentreprise

Arkitekt

DAI

Ingeniør

DAI

Banedanmark

Tilbygning til kommando central

Bygherre

Banedanmark

Entrepriseform

Hovedentreprise

Arkitekt

Orbicon A/S

Ingeniør

Orbicon A/S

Midtvejs Caravan​

Opførelse af værkstedsbygning

Bygherre

Midtvejs Caravan

Entreprisform

Fagentreprise

Arkitekt

Smærup & Wesmann

Ingeniør

Reeholm & Bredahl A/S

Om Os

Siden 1972 har PN Tømrer & Byggefirma A/S leveret kvalitet og godt håndværk i byggeriet - lige fra privatboliger til erhvervs- og institutionsbyggeri.


Uanset opgavens størrelse og karakter har vi erfaringen, der altid sikrer velgennemført byggeri til aftalt tid og pris.

Kontakt os

​Eriksvej 11,
​8960 Randers SØ

CVR: 21479438

​Tlf.: 87 11 03 33


PN Tømrer

​E-mail: tpn@tpn.dk