​Reference: Skoler, institutioner og pleje

Udvalg af PN Tømrer og Byggefirmas projekter indenfor Skole- og institutioner- og plejebyggeri​

SKOLER​

Randers Statsskole

Bygherre

Årstiderne Arkitekter

Entrepriseform

Totalentreprise

Arkitekt

Smærup & Wesmann A/S

Ingeniør

Vognsen A/S

​I totalentreprise konkurrence vandt PN Erhvervsbyg opgaven med opførelse af ny undervisningsbygning med tilhørende køkken samt idrætshal til Randers Statsskole.

Opgaven omfatter opførelse af en ny bygning i 2 etager.

Bygningen indeholder rum som ny modtagelsesområde, idrætshal, fitness lokaler, omklædnings- og baderum, kontorer, undervisningslokaler mv.

Endvidere er der etableret indvendige sidde tribuner og udvendig amfiscene. Byggeriet er udført som lavenergi klasse 2015.

Opgaven bestod derudover i at renovere ”Nordgården” med bl.a. nye asfalt

belægninger med nedskårne brosten samt opførelse af nye service bygninger til cykelparkering, værksted/maskinhus, affaldsdepoter mv.

Den nye bygning er placeret umiddelbart i nærheden af den eksisterende skolebygning samt helt tæt op af den fredede lindetræs alle. Det har derfor krævet en tæt dialog med skolen samt en effektiv afskærmning fra skolens

brugere. 

Endvidere har der været stor fokus på at udgravninger til bygningen

da de fredede lindetræ´s rødder skulle holdes ubeskadigede.

Endeligt har der grundet de store spændvidder der er på byggeriet været

særdeles stor fokus på kvalitetssikring.

TRADIUM Randers

Bygherre

Tradium Randers​

Bygherrerådgiver

Årstiderne Arkitekter​

Entrepriseform

Totalentreprise​

Arkitekt

ERIK ArkitekterA/S

Ingeniør

Vognsen A/S

​Opførelsen af en ny undervisningsbygning i to etager, som indeholder rum som teorilokaler, kontor og mødelokaler, omklædning og badefaciliteter.

Der er endvidere værksted/undervisningslokaler, maskinværksted, trælager samt et stort kombineret miljøareal bestående af en amfitrappe der kan anvendes til auditorie.

Den eksisterende teoribygning ombygges og renoveres med nyt ventilationsanlæg, ny LED belysning, nye gulvbelægninger, nye loftkonstruktioner samt maling af alle overflader.

Endvidere nedbrydes dæk og vægkonstruktion så der kan indbygges glaspartier m.m. således bygningen kommer til at fremstå åben og indby- dende med tidsvarende installationer.

Udvendigt udføres nyt flisebelagt forbindelsesstrøj som binder alle skolens øvrige bygninger sammen. Det nye forbindelsesstrøj tjener endvidere som wayfinding.

Der etableres desuden et stort anlæg med parkeringsareal og ny multibane.

PN Tømrer & Byggefirma A/S udførte al tømrer-/snedkerarbejde i egenproduktion.

Romalt Friskole

Bygherre

Ejendomsselskabet

Romalt Friskole ApS​

Entrepriseform

Totalentreprise​

Arkitekt

Etape 1: Randers Arkitekten

Etape 2: Caspersen & Krogh

Etape 3: Caspersen & Krogh​

Ingeniør

Stokvad &Kerstens

​I totalentreprise har PN Tømrer & Byggefirma A/S opført en ny Friskole, PN Tømrer & Byggefirma A/S er valgt som totalentreprenør på alle 3 etaper.

Opgaven omfatter opførelse af ny Friskole på en stor flot bynær naturgrund. Der er i rumdisponeringerne lagt stor vægt på fleksibel- billiget samt behovet for nærvær til den enkelte elev.

Friskolen indeholder rum som: klasselokaler, fysiklokale, aula/audi- toilet, administrations faciliteter, toiletområder, garderober, samtale- og grupperum mv.

Tilbygninger i etape 2 omfatter musiklokale, hjemkundskabslokale, klasserum og grupperum.

3 Etape omfatter klasselokaler, grupperum, kreativi- tetsrum, stillerum samt lærerforberedelse.

Udover nybygningen flyttes og etableres eksisterende pavilloner.

Langkær Gymnasium

Bygherre

Langkær Gymnasium

Entrepriseform

Totalentreprise

Arkitekt

Friis og Moltke

Ingeniør

Vognsen A/S

​I totalentreprise konkurrence vandt PN Erhvervsbyg opgaven

med opførelse af ny auditorie & undervisningsbygning samt ombygning af Langkær Gymnasium.

Opgaven omfatter opførelse af en cirkulær ”svævende” nybygning samt sammenkobling/ombygning til den eksisterende skole. Den nye bygning indeholder rum som auditorie, klasselokaler, fællesrum, toiletområder og musiklokaler mv. Grundet rummenes brug, er der i byggeriet langt stor vægt på lydforhold rummene imellem.

Der er i forbindelse med sammenbygningen til den nye skole valgt

løsninger som forbedrer lysforhold.

Der er derudover etableret cykelparkeringer, stor udvendig

”svævende” tagterrasse samt rekreative udenomsarealer.

Byggeriet er udført som lavenergi klasse 2015.

Byggeriet er opført ved siden af og sammenbygget med den

karakteristiske skole tegnet af Friis & Moltke.

Rønde Gymnasium​

Nyt etage punkthus med elevfløj​

Bygherre

Rønde Gymnasium​

Entrepriseform

Tømrerentreprisen

Arkitekt

​Kjær & Richter

Ingeniør

LB Consult

INSTITUTIONE

Kristrup Børnehus

Bygherre

Randers Kommune

Entrepriseform

Totalentreprisen​

Arkitekt

​Quattro Arkitekter A/S

Ingeniør

Vogensen Rådgivende Ingeniører A/S

​Opførelse af ny daginstitution til 140 børn for Kristrup Børnehus.

Opgaven er vundet i en totalentreprise konkurrence.

Bygningerne udføres som et arkitektonisk enkelt og karakterfyldt hus som tager direkte opdeling i byggegrundens karakter. Huset opbygges med vekslende rumhøjder og hældninger der indrettes som en inkluderende institution og en moderne og funktionel arbejdsplads med masser af dagslys og et balanceret indeklima. Bygningen indeholder rum til børnehave, garderober, fællesrum, køkken, legehuler, ude wc’er, administrationsområde mv.

Bygningerne udføres som lavenergi.

​​

Børnehaven Snurretoppen

Bygherre

Århus Kommune

Entrepriseform

​Hovedentreprisen

Arkitekt

RUBOW Arkitekter​

Ingeniør

​LB Consult A/S

​​

​Ny 4 gruppers motorik institution i Stavtrup ved Aarhus. Snurretoppen er en motorik- institution, hvor der er fokus på trivsel, udvikling og Iæring, hvorfor der blandt andet er lavet ekstra forstærkninger i tagkonstruktionen til motorikskinner.

Huset kommer til at rumme 2 børnehavegrupper og 2 vuggestuegrupper og er beliggende i Landzone, derfor er der gjort meget for at tilpasse byggeriet til det eksisterende miljø omkring Bispegården.

Bygningen er disponeret som tre sammenliggende Iænger, der forskyder sig i forhold til hinanden. Det centrale Iænge rummer husets hjerte, cafeen og husets er omdrejningspunkt, den “røde boks' der rummer forskellige fællesfunktioner og samtidigt fungerer som et motorisk landskab, som børnene kan bevæge sig i.

Vuggestuegrupperne er placeret omkring cafeen mod nord og øst, med udgang til den mere stille og skærmede del af legepladsen. Børnehavegrupperne er placeret mod syd og vest, ud mod den mere aktive del af legepladsen.

Den primære bygning måler 650 m2 og dertil er der bygget nye skure til opbevaring på i alt 100 m2.Derudover indeholder børnehaven et produktions køkken, børnekøkken, bryggers, puslerum, toiletter, udetoilet, og et handicaptoilet. Bygningen udføres som laverenergi klasse 2015.

Det eksisterende p-areal, hegn samt legeplads område udvides endvidere.

​​

Den Ideelle Daginstitution

Bygherre

Randers Kommune

Entrepriseform

Totalentreprise

Arkitekt

RUM Arkitekter

Ingeniør

Vognsen A/S

​Opgaven omfatter opførelse af nybygget daginstitution placeret på en naturskøn skråning. Terrænet er udnyttet til at give bygningen et særpræg, hvor der bl.a. er arbejdet med forskudte plan, trapper og ramper, rumhøjder mv. som giver motorisk udfoldelse og som er med til at give rummene et særpræg.

Bygningen indeholder rum til dagpleje, vuggestue, børnehave, specialgruppefaciliteter, garderoberum, motorikrum, fællesrum, produktionskøkken, kontorer, modtagelsesrum mv.

Udover bygningen er det spændende og skrånende terræn udnyttet til at etablere et nytænkende og anderledes legeområder.

Byggeriet er udført som et bæredygtigt nulenergi byggeri.

PLEJE

Trygfondens Familiehus

​i Skejby

Bygherre

Region Midtjylland​​

Bygherrerådgiver

Niras

Entrepriseform

Totalentreprise

Arkitekt

​Østergård Arkitekter

Landskabsarkitekt

Vega Landskab​

Ingeniør

Stokvad​

​I forbindelse med det nye supersygehus DNU i Skejby ligger det eksisterende Trygfondens Familiehus.

Udformning af tilbygningen tager udgangspunkt i den eksisterende cirkulære form og projektets hoveidé kan udtrykkes med få ord: Respekt, loyalitet og komplimenter.

Der udføres endvidere udearealer bestående af fx multibaner, klatre- væg, trampoliner, spinner, fuglegynger, hængekøjer mv.

Endeligt etableres der afsætning og p-pladser.

Bygningen udføres i energiklasse 2020.

Randers Friplejehjem

Bygherre

S/I RANDERS FRIPLEJEHJEM

Bygherrerådgiver

ATRA arkitekter A/S​

Entrepriseform

Totalentreprise

Arkitekt

​ATRA arkitekter A/S​

Ingeniør

DRIAS​

Randers Friplejehjem består af 24 boligenheder i 1 plan, samt stort fællesområde med højt til loftet i midten af bygningen. Kontorer faciliteter og mødelokaler til medarbejderne samt fælles storkøkken, i kernen af bygningen der er forsamlings punktet for beboerne og personale.

Der er 2 ”grene” med boligenheder der udspringer fra fællesarealet og alle Boligenheder har egen udgang til lille terrasse, samt hyggelig udsigt til de vel indrettede udenoms arealer med stisystemer i fast belægning, samt mange farverige beplantninger, et lille

hønsehus samt andet dyrehold.

Endvidere er der opført vicevært skur/værksted, depothus, affaldsskur, depot samt Gedehus.

Tømrer og snedkerarbejdet er udført i egenproduktion.

​​

Fremtidens Plejehjem

Randers​

Bygherre

Randers Kommune

Totalentreprenør

C.C. Contractor​

Entrepriseform

Tømrer / Storentreprisen

Arkitekt

Fris & Moltke

Ingeniør

Midtconsult

​​

​Det nye plejehjem rummer 60 plejeboliger med tilhørende servicearealer og som en del af projektet er der også bygget en ny daginstitution med plads til 100 børnehavebørn og 39 vuggestuebørn.

Byggeriet er opført som en mini landsby med fire forskellige boenheder. Hver boenhed er opbygget af mindre bygningsenheder som små individuelle parcelhuse. Daginstitutionen er opført i nærhed til plejehjemmet og giver mulighed for at børn og ældre kan have glæde af hinanden.

Opgaven bestod i hovedtræk af:

  • 5000 m2 tagkonstruktion bestående af falsede stålplader som tagbelægning, undertag, træspærs konstruktioner, brandsikring af tagkonstruktioner, udhæng samt tagrender og nedløb.
  • 1306 m2 facadeopbygning bestående af stålskellet monteret på beton bagmure, isolering, vindplader med afstandslister samt afsluttet med kompakt laminat pladebeklædning.
  • 1274 m2 ydervægsopbygning bestående af systemvægge i stål, isolering, vindplader med afstandslister, træbeklædning af Superwood samt indvendig gipsbeklædning.
  • 510 m2 facadeopbygning bestående af stålskellet monteret på beton bagmure, isolering, vindplader med afstandslister samt afsluttet med beklædning af metalplader 450 m murkrone opbygning. 10 stk. depot og service skure opbygget af træskellet konstruktion afsluttet med træbeklædning af Superwood og tag af tagpap

PN Tømrer & Byggefirma A/S udførte al tømrer-/snedkerarbejde i egenproduktion

Bofællesskabet Birkelunden

opførelse af 12 handicap boliger

Bygherre

Bofællesskabet Birkedalen,

Co Jysk børneforsorg/Fredehjem

Bygherrerådgiver

Arkitektfirmaet Gorm Nielsen

Entrepriseform

Totalentreprise

Arkitekt

Kjaer & Richter A/S

Landskabsarkitekt

Terra Nova Landskab ApS​

Ingeniør

Slothmøller A/S

​Bofællesskabet Birkelunden er en ny afdeling under Boligselskabet Birkelunden og omhandler opførelse af 12 nye boliger med tilhørende fællesarealer og service arealer til personer med fysisk og psykisk handicap.

Inden bygningen opføres nedbrydes der en eksisterende bygning på grunden incl. miljøsanering. Endvidere udføres udenoms arealer som parkeringsanlæg, sti systemer, anlæggelse af terrasser og haveanlæg, overdækket affalds og busholdeplads.

Bygningen er modulær og opføres som let byggeri på terrændæk, der er i bygningens valg af materialer og konstruktioner lagt vægt på lave drift og vedligeholdes omkostninger, Bygningen udføres som lavenergi klasse 2015.

Endvidere er der i husets arkitektur og indretning lagt stor vægt på følgende:

  • De fysiske rammer opleves trygge, overskuelige og imødekommende
  • Adgangsforholdene er synlige og let tilgængelige
  • Fleksibilitet i fremtidig indretning/ brug
  • Nybygningen har god kontakt til udearealerne
  • Det er en æstetisk og sanselig oplevelse at bruge og bevæge sig rundt i bygning og udeareal. Overgangen mellem inde og ude, placering af lysindtag, rumhøjde, farve- og materialeforbrug er afstemt og gennemtænkt ift. rummenes funktion og oplevelsesmæssige kvalitet.
  • Til bygningens ydre såvel som indre, anvendes gode og naturlige materialer der er med til at give et afdæmpet og sammenhængende bygningsudtryk således at denne sammen med udearealerne danner en harmonisk helhed uden institutionspræg

Aflastningshjemmet Egehøj

Nybygning af børneinstitution for handicappede børn med ADHD

Bygherre

Majbritt Larsen

Entrepriseform

Hovedentreprise

Arkitekt

Caspersen & Krogh

Ingeniør

Vognsen A/S

Om Os

Siden 1972 har PN Tømrer & Byggefirma A/S leveret kvalitet og godt håndværk i byggeriet - lige fra privatboliger til erhvervs- og institutionsbyggeri.


Uanset opgavens størrelse og karakter har vi erfaringen, der altid sikrer velgennemført byggeri til aftalt tid og pris.

Kontakt os

​Eriksvej 11,
​8960 Randers SØ

CVR: 21479438

​Tlf.: 87 11 03 33


PN Tømrer

​E-mail: tpn@tpn.dk