Referencer: Renovering og Vedligeholdelse​

Udvalg af PN Tømrer og Byggefirmas projekter indenfor renovering- og vedligeholdelses opgaver​

Renovering​

Facaderenovering af Vilhel Kiers Kollegium

Bygherre
​​​​Kollegiekontoret Aarhus
Entrepriseform
​Hovedentreprise

Arkitekt

​P+P Arkitekter
Ingeniør
Viggo Madsen A/S

Hovedentreprisen omfatter facaderenovering af 21 boligblokke i 2 etager indeholdende, 630 ungdomsboliger og dertilhørende køkkener og fællesrum.

Blokkenes langsider efterisoleres og beklædes, og der monteres nye skydevinduer og skodder genmonteres. Indvendig etableres nye lysninger og glasværn. Fundamenter efterisoleres og belægninger tilrettes. Glas og indgangspartier i gavle udskiftes. Bebyggelsens fælleshus facade renoveres. Beboerne i afdelingen er ikke genhuset under facaderenoveringen. Hele renovering er udført imens beboer har boet i boligerne og brugt fælles faciliteterne.​

Forberedelsesskolen​

Udskiftning af vinduer i skole

Bygherre

Forberedelsesskolen

Entrepriseform

Hovedentreprise

Arkitekt

Caspernse & Krogh

​Vindues og dørudskiftning i bevaringsværdig ejendom.

Vinduer og døre er udskiftet med nye lavenergi elementer hvor mange er udført med buede topstykker.

Projektet blev gennemført i tæt samarbejde med skolen, så skolens drift ikke blev forstyrret. Endvidere krævede projektet meget planlægning da pladsforholdene var meget trange.

Teglgården Randers

Facade og tagrenovering af 24 lejligheder

Bygherre

A/B Andelsbo Afd. 1

Entrepriseform

Storentreprise

Arkitekt

Caspersen & Krogh A/S

Ingeniør

Vognsen rådgivende Ingeniører A/S​

TDC Randers​

Renovering og ombygning af TDC butik.​

Bygherre

TDC

Entrepriseform

Storentreprise

Centralsygehuset Randers​

Ombygning af føde/barsels afdeling​

Bygherre

Centralsygehuset Randers

Entrepriseform

Hovedentreprise

Arkitekt

Kerstens & Westphal A/S

Ågården​

Udskiftning af vinduer i etageejendom​

Bygherre

Andelsforeningen Ågården

Entrepriseform

Fagentreprise

Arkitekt

Smærup & Wesmann A/S

Ingeniør

Reeholm & Bredahl A/S

Århus Universtitetshospital​

Tagudskiftning på bevaringsværdig bygning​

Bygherre

Region Midtjylland

Entrepriseform

Hovedentreprise

Arkitekt

Arkitektsfirmaet A4E ApS

Regionshospitalet Randers​

Tagudskiftning samt om- og tilbygning af lægeboliger plan 6 & 7​

Bygherre

Regionshospitalet Randers

Entrepriseform

Tømrerentreprise

Ingeniør

Kerstens & Westphal A/S

Vedligeholdelse​

Regionshospitalet Randers

Løbende service-, vedligeholdelse- og ombygningsopgaver

Bygherre

Regionshospitalet Randers

​Vi udfører løbende en lang række af service-, vedligeholdelse- og ombygnings opgaver for sygehuset i Randers. Arbejdsopgaverne udføres i tæt samarbejde med teknisk afdeling, da opgaverne udføres mens de forskellige afdelinger er i drift.

Eksempler på opgaver som er løst:

  • Etablering af nyt apotek
  • Etablering af ny scannerrum
  • Udsmykning af gangarealer og opholdsrum i ny akutmodtagelse
  • Ændring og indretning af en lang række rum
  • Diverse løbende ad hoc opgaver

​​

Om Os

Siden 1972 har PN Tømrer & Byggefirma A/S leveret kvalitet og godt håndværk i byggeriet - lige fra privatboliger til erhvervs- og institutionsbyggeri.


Uanset opgavens størrelse og karakter har vi erfaringen, der altid sikrer velgennemført byggeri til aftalt tid og pris.

Kontakt os

​Eriksvej 11,
​8960 Randers SØ

CVR: 21479438

​Tlf.: 87 11 03 33


PN Tømrer

​E-mail: tpn@tpn.dk